Plan pracy – Zjawisko przemocy i agresji wśród uczniów szkół gimnazjalnych

Plan pracy został opracowany przez serwis zajmujący się pisaniem prac licencjackich www.dyplomna5.pl. Temat: Zjawisko przemocy i agresji wśród uczniów szkół gimnazjalnych Rodzaj pracy: licencjacka z pedagogiki Charakter pracy: empiryczna Plan pracy: Wstęp Rozdział I Przemoc i agresja w środowisku szkolnym 1.1. Charakterystyka przemocy 1.1.1. Definicja przemocy 1.1.2. Rodzaje przemocy 1.2. Charakterystyka agresji 1.3. Przyczyny zachowań agresywnych

Przykładowy wstęp do pracy licencjackiej

W niniejszym artykule skupimy się na przedstawieniu przykładowego wstępu do pracy licencjackiej.  Wstęp będziemy opierać o temat pracy: „Uzależnienie od Internetu na przykładzie młodzieży w wieku ponadgimnazjalnym” . Plan pracy  do tematu możesz znaleźć tutaj.  Jak już pisaliśmy we wcześniejszym artykule wstęp do pracy licencjackiej – wstęp powinien być napisany według schematu . A więc

Plan pracy – Uzależnienie od Internetu na przykładzie młodzieży w wieku ponadgimnazjalnej

Plan pracy został opracowany przez serwis zajmujący się pisaniem prac licencjackich www.dyplomna5.pl. Temat: Uzależnienie od Internetu na przykładzie młodzieży w wieku ponadgimnazjalnej Rodzaj pracy: licencjacka z pedagogiki Charakter pracy: empiryczna Plan pracy: Wstęp Rozdział I Charakterystyka uzależnienia 1.1. Pojęcie uzależnienia 1.2. Rodzaje uzależnień 1.3. Przyczyny i objawy uzależnień Rozdział II Uzależnienie od Internetu wśród młodzieży 2.1.

Metody i techniki badawcze

W metodologii badań własnych poza ustaleniem problemu i celu pracy, sporządzeniem hipotez i problemów badawczych wymaga wyboru odpowiednich metod badawczych. Metodę badawczą definiuje się jako zespół zabiegów instrumentalnych i koncepcyjnych, które obejmują całość postępowania badawcza, dzięki którym zmierza do rozważenia przyjętego problemu naukowego. Podział metod badawczych przedstawia poniższy rysunek. Źródło: Opracowanie własne Metoda sondażu diagnostycznego

Zakończenie do pracy licencjackiej

Zakończenie do pracy licencjackiej jest ostatnim elementem w strukturze pracy licencjackiej. Niektórzy zakończenie pracy zastępują wyrażeniem „Podsumowanie” lub „Zakończenie i wnioski”. Zakończenie, tak samo jako wstęp do pracy licencjackiej stanowi najważniejszy element, na który zwracają uwagę recenzenci i promotorzy. W zakończeniu student dokonuje analizy całej pracy i wysuwa z niej wnioski, dlatego zakończeniu należy poświęcić

Część empiryczna pracy licencjackiej

Część empiryczna pracy licencjackiej  z pedagogiki powinna być pisana po części teoretycznej pracy licencjackiej. W części tej należy przedstawić metodologię badań własnych oraz zanalizować otrzymane wyniki. Część ta wymaga od studenta wiele trudu, ponieważ musi zebrać materiały do badania oraz je zanalizować. Poniżej przedstawimy zatem obydwie wymienione elementy. W pierwszej kolejności należy przedstawić metodologię badań

Część teoretyczna pracy licencjackiej

Kolejnym krokiem po napisaniu wstępu do pracy licencjackiej jest napisanie części teoretycznej pracy. Część teoretyczna powinna zawierać wszystkie informacje na temat pisanej przez nas pracy. W tym przypadku stosuje się teorię, iż powinno pisać się od „ogółu do szczegółu”. Część teoretyczną pracy licencjackiej należy pisać na podstawie wybranych pozycji bibliograficznych, które są możliwe jak najbardziej

Wstęp do pracy licencjackiej

Wstęp do pracy licencjackiej jest pierwszym elementem struktury pracy, jednakże pomimo wielu źródeł powinien być on w mojej opinii pisany na samym końcu pracy. Podobną zasadę wyznają również osoby piszące książki. W większości piszą oni swoje „wstępy” i/lub „wprowadzenia” na sam koniec. Pozwala to także na wyrażenie dokładnie celów pracy. Wstęp powinien zaczynać się od